top of page

Privacy- en cookieverklaring
Door het bezoeken van onze website laat je gegevens achter die wij kunnen gebruiken. In deze privacyverklaring maken we graag duidelijk hoe wij hiermee omgaan, wat we met deze verzamelde gegevens doen én waarom.

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Yannick Noben kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Yannick Noben, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Yannick Noben verstrekt. Yannick Noben kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Jouw voor- en achternaam
– Jouw adresgegevens
– Jouw telefoonnummer
– Jouw e-mailadres
– Jouw IP-adres

 

Waarom gebruikt Yannick Noben jouw gegevens?
Yannick Noben verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te benaderen indien je telefonisch niet bereikbaar bent. Yannick Noben kan jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht en/of op basis van een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaart Yannick Noben jouw gegevens?
Yannick Noben bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Yannick Noben verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Yannick Noben worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Yannick Noben gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies, Google & Facebook
Yannick Noben gebruikt Cookies, Google Analytics, Google Tag Manager en Facebook-pixel om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords- en Facebookadvertenties van Yannick Noben zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google en Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Facebook voor meer informatie.
Google en Facebook kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens hen verwerken. Yannick Noben heeft hier geen invloed op.
Yannick Noben geeft geen toestemming om via Yannick Noben verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering stuur je Yannick Noben via management@tram4.be. Yannick Noben zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Yannick Noben neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens plaatsvindt, meldt Yannick Noben deze zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat ze er kennis van namen aan de Privacycommissie, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
De website van Yannick Noben gebruikt een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Je kan ons steeds bereiken via

Tram4

management@tram4.be

Dhr David Smans

Tel 0489 34 90 52

bottom of page